Fasad / Murning

Vi är experter inom fasadrenovering och murning och erbjuder professionella tjänster för att återställa och förnya utseendet och hållbarheten hos din byggnads fasad. Med vår erfarenhet och skicklighet kan vi ta hand om allt från mindre reparationer till omfattande renoveringar.

fasadrenovering

En välskött fasad är avgörande för att skydda din byggnad mot väder och slitage. Vår tjänst för fasadrenovering innefattar rengöring, reparation, omfogning och ytbehandling för att återställa och förbättra fasadens utseende och funktion. Vi använder högkvalitativa material och avancerad teknik för att säkerställa att ditt byggnadsskal blir starkt, hållbart och attraktivt.

Vid fasadrenovering strävar vi efter att bevara och förbättra den ursprungliga karaktären hos din byggnad samtidigt som vi använder moderna tekniker och material för att förbättra prestanda och energieffektivitet. Vi tar hänsyn till arkitektoniska detaljer och stil och arbetar nära med dig för att förstå dina önskemål och behov.

murning

Vårt team av erfarna murare är skickliga inom olika murningsmetoder och kan hantera alla typer av fasader, oavsett om det är tegel, puts, natursten eller annat material. Vi arbetar med noggrannhet och precision för att säkerställa att varje murverk är stabilt, jämnt och estetiskt tilltalande.

Tjänster

Kontakt

adress

© 2023 Copyright BTA Bygg & Entreprenad AB.

Skapad av Offerta.